Outsourcing – co to znaczy?

Każda firma, niezależnie od formatu, posiada strukturę. Im większy format, tym bardziej rozbudowany jest schemat zależności służbowych. Z założenia, firma powinna składać się z zarządu, księgowości, kadr, sprzedaży, marketingu i innych wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych, w zależności od profilu działalności. Jednak czy taki model jest jedynym słusznym rozwiązaniem? Czy każdy właściciel zobowiązany jest do poszerzania zasobów ludzkich, jeśli dąży do prowadzenia działalności z sukcesem? Czy jednoosobowe działalności gospodarcze z góry skazane są na niepowodzenie nie posiadając wyżej wymienionych struktur?

Definicja

Rozpocznę od odpowiedzi na pytania zawarte we wstępie – nie, na szczęście! A wszystko to za sprawą outsourcingu. Być może nie każdy jest tego świadom, ale w większości firmy praktykują outsourcing. Przykładem jest chociażby zewnętrzna księgowość lub opieka nad systemami informatycznymi. Ale od początku. Czym jest outsourcing? Sama nazwa stanowi skrót trzech angielskich słów:

– outside (zewnętrzny)

– resource (środek, zasób)

– using (używać, wykorzystywać).

Zatem outsourcing jest niczym innym, jak korzystaniem z zasobów z zewnątrz. Innymi słowy, to zlecanie zadań, które wcześniej były realizowane wewnątrz przedsiębiorstwa (choć niekoniecznie, ponieważ już na początku można zlecić usługę firmie zewnętrznej), innym podmiotom poprzez wyodrębnienie ich poza strukturę organizacyjną.

Krótka historia

Według danych zaprezentowanych w Encyklopedii Zarządzania, wiele naukowych źródeł podaje, że pojęcie „outsourcing” po raz pierwszy zostało użyte w 1979 r. i odnosiło się do nabywania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. Chociaż outsourcing powszechnie uważany jest za wynalazek XX wieku, jego cech można doszukiwać się znacznie wcześniej. Za pewną formę outsourcingu uznaje się na przykład powierzanie zakonom organizacji struktur edukacyjnych przez władców państw europejskich. Z całą pewnością z outsourcingu korzystał Napoleon, który zlecał prywatnym firmom dostawy amunicji na pola bitew oraz zbieranie rannych.
W Polsce outsourcing stosuje się od lat dziewięćdziesiątych. Jego początki jednak nie kojarzyły się z tą nazwą. Były to bowiem umowy na obsługę obszarów pomocniczych, takich jak dbanie o czystość czy ochrona. Jednak pewne cechy charakterystyczne tych kontaktów wskazywały na to, że współpraca outsourcingowa może przynieść więcej korzyści, niż tylko doraźne oszczędności, które stanowiły pierwszy istotny powód szukania wykonawców zewnętrznych.

Charakterystyka

Outsourcing często mylony jest ze współpracą między przedsiębiorstwami. Niesłusznie, ponieważ różnica tych dwóch pojęć jest zasadnicza. Różnica ta leży przede wszystkim w zakresie kompetencji decyzyjnych w odniesieniu do możliwości nanoszenia zmian w ramach zleconych zadań. Korzystając z outsourcingu, jako zleceniodawcy określamy oczekiwania dotyczące efektów działania, przekazując zleceniobiorcy tzw. własność zleconych zadań. W przypadku innych form współpracy, jako zleceniodawcy, zachowujemy wskazane przez nas kompetencje decyzyjne. Zatem określamy nie tylko oczekiwane efekty, lecz także zachowujemy prawo do instrukcji dotyczących sposobów realizacji powierzonych zadań. Te formy współpracy jednak wiążą się z koniecznością większego zaangażowania w proces kontrolowania.

Cele Outsourcingu

Korzystanie z outsourcingu to decyzja o wdrożeniu procesu, mającego charakter strategiczny. Wiąże się to z przebudowaniem struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Co wpływa na decyzję przedsiębiorców? Są to przede wszystkim aspekty finansowe i ekonomiczne, lecz również te o charakterze strategicznym.
Według informacji zawartych w Encyklopedii Zarządzania, w przypadku podziału procesu na cele, wyróżnia się:

– outsourcing naprawczy

– outsourcing dostosowawczy

– outsourcing rozwojowy.

Celem outsourcingu naprawczego jest wyjście przedsiębiorstwa z konkretnej, niekorzystnej sytuacji. Outsourcing dostosowawczy dotyczy zmiany struktury firmy dla lepszego dostosowania względem nowych warunków rynkowych. Outsourcing rozwojowy prowadzi do efektywnego funkcjonowania w przyszłości, na podstawie odczytywania trendów rynkowych.

data publikacji: 7 sierpnia 2019

autor: Olga Malinowska-Jaźwicka