be more

Zarządzanie projektami

Określ cel, a My go zrealizujemy!

Realizujemy projekty zgodnie z założeniami Klienta. Wykorzystujemy wiedzę z różnych obszarów. Używamy odpowiednich narzędzi i technik do dostarczenia zdefiniowanego wyniku prac w wyznaczonym czasie i przy założonym budżecie.

Jak to robimy?

  • Etap przygotowawczy

Definiujemy. Precyzyjnie określamy zakres prac do wykonania. Powołujemy zespół projektowy. Dzielimy prace pomiędzy poszczególnych członków zespołu. Planujemy. Tworzymy plan realizacji projektu – wstępna propozycja harmonogramu.

  • Etap wykonawczy

Wykonujemy plan. Kontrolujemy. Oceniamy postępy prac.

  • Etap zamknięcia

Zamykamy projekt. Tworzymy księgę projektu.